نیره خادمی

نیره خادمی   مربیگری صعودهای ورزشی سال ۸۴ مربی سالن استقلال مربی شیرودی مربی دانشگاه شریف مربی دانشگاه امیرکبیر مربی دانشگاه علوم پزشکی ایران ‌ داوری صعودهای ورزشی سال ۸۹...

بشتر ←

پروین ایمانی

سوابق: سالن سنگ نوردی استقلال کرج -مربی سنگ نوردی 1381 فدراسیون کوهنوردی -مسئول بخش بانوان کمیته کوهنوردی 1387 هیات کوهنوردی استان تهران -مربی کوهنوردی و یخ نوردی 1383-تاکنون شهرداری تهران...

بشتر ←