تاریخچه تاسیس گروه کوهنوردی کاهار

 

باتوجه به علاقمندی آقایان خسرو جمشیدی و کامیاب نریمانی به طبیعت و ورزش مفرح کوهنوردی ازنوجوانی دردامنه قلل سربه فلک کشیده شمال شهرستان کرج و کوههای زیبای اطراف روستای دروان و قله زیبای ناز و ارتفاعات زیبای جاده چالوس و قله کاهار به کوه پیمایی و کوهنوردی می پرداختند. کم کم با تشکیل تیمی دوستانه اقدام به صعودهای برنامه ریزی شده نموده و پس از طی سالیان متمادی درنهایت با راهنمایی رئیس هیئت کوهنوردی وقت شهرستان کرج جناب آقای مهندس مظفر جمشیدی و رئیس کمیته جانپناه کوهنوردی شهرکرج جناب آقای حاج ماشاا… نریمانی و دیگر پیشکسوتان کوهنوردی شهرکرج از جمله مرحوم ترود و حاجی آقا رایج و علی آقا سنجی  درسال 1370 اقدام به تهیه اساسنامه گروه کوهنوردی کاهار دروان نمودند. پس از طی مراحل اداری حدود یکسال و اندی بالاخره دربهار سال 1371 به عنوان اولین گروه کوهنوردی کاهار کرج مجوز از هیئت کوهنوردی استان تهران و فدراسیون محترم جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و برنامه های رسمی این گروه زیرنظر فدراسیون و هیئت های کوهنوردی شهرستان کرج و استان تهران آغاز گردید.