کارآموزی کوهپیمایی

هزینه دوره: 1.000.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 12 نفر

پیش نیاز: ندارد


دریافت فایل


روزشمار آموزش

روز اول

کوهستان

تعاریف پایه

سازماندهی حرکت گروهی

لوازم وتجهیزات کوهپیمایی

آمادگی جسمانی

اصول گامبرداری

انواع شیب

روش تنظیم و استفاده از باتون

تشکیلات کوهنوردی

تغذیه

معرفی کوه ها و جاذبه های طبیعی منطقۀ برگزاری کلاس

خطرات کوهستان

صاعقه

سرپرستی و هدایت گروه

 

روز دوم

حفاظت محیط زیست (حفاظت از کوهستان )

بهداشت فردی و محیط

ویژگی های محل استراحت

جهت یابی بدون ابزار

گره ها

اصول اولیه صعود سنگ های کوتاه

2 متر و درجه 3 در نظام یوسیمیتی / صعود و فرود از سنگ هایی با ارتفاع حداکثر 5

 

روز سوم

صعود به قله با ارتفاع 2566 تا 3566 متر و تمرین وتکرار مطالب فرا گرفته شده روزهای قبل کلاس و آزمون


0 75