کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

هزینه دوره: 900.000 ریال

مدت دوره: 2 روز

ظرفیت: 30 نفر

پیش نیاز: ندارد


دریافت فایل


هدف دوره کارآموزی مقدماتی پزشکی کوهستان

 

فصل اول: بیماریهای ارتفاع
1- تعریف و تقسیم بندی ارتفاع
2-مکانیسم ایجاد بیماری های ارتفاع
3- هم هوایی (Acclimatization)
4- انواع بیماری های ارتفاع:
الف: بیماری حاد کوهستان (A.M.S.)  Acute Mountain Sickness
ب: ورم (ادم) ریوی ارتفاع بالا (H.A.P.E)  ( High Altitude Pulmonary Edema)
ج: ورم (ادم) مغزی ارتفاع بالا (H.A.C.E)  (High Altitude Cerebral Edema)

 

فصل دوم:  هیپوترمی (فرودمایی)
1- تعریف هیپوترمی و انواع آن
2- علل و عوامل هیپوترمی:
الف: سرما            ب: باد    ج: رطوبت
3- علایم و نشانه ها
4- درمان هیپوترمی:
الف: درمان هنگامی که مصدوم هوشیار است
ب: درمان هنگامی که مصدوم هوشیار نیست
5- پیشگیری از هیپوترمی

 

فصل سوم: فراست بایت یا یخ زدگی یا سرمازدگی
1- عوامل بروز سرمازدگی:
الف: سرما            ب: باد    ج: رطوبت
2- اعضای حساس به سرمازدگی
3- آسیب شناسی بروز سرمازدگی در عضو
4- درجه بندی سرمازدگی اندمها و علایم آن
4-1- سرمازدگی درجه1
4-2- سرمازدگی درجه2
4-3- سرمازدگی درجه3
4-4- سرمازدگی درجه4
در کل علایم شامل:
5- درمان عضو سرمازده
6- درمان دارویی فرد مبتلا به سرمازدگی

 

فصل چهارم: نورخورشید و کوهنوردان
1- نور آفتاب
2- انواع آسیب های ناشی از نور آفتاب
الف: آفتاب سوختگی پوست     ب: آسیب چشم

 

فصل پنجم: گرمازدگی (هیپرترمی)
1- راه های دفاعی بدن در برابر گرما:
1-1-تعریق
1-2-همرفت
1-3- تنفس
1-4- عملکرد دستگاه قلب و عروق
2- مکانیسم ایجاد گرمازدگی
3- مثلث گرمازدگی:
3-1- گرما
3-2- فعالیت
4- افراد در معرض خطر گرمازدگی
5- مراحل و انواع گرمازدگی:
5-1- گرفتگی عضلانی ناشی از گرما  (Heat Cramps)
5-2- خستگی ناشی از گرما  (Heat Exhaustion)
5-3- حمله گرمایی  (Heat Stroke)
5-4- سنکوپ (غش) ناشی از گرما  (Heat Syncope)
6- پیشگیری از گرمازدگی
7- درمان و نحوه ی برخورد با بیماران گرمازده
7-1- وقتی مصدوم هوشیار است
7-2- وقتی مصدوم هوشیار نیست
7-3- وقتی مصدوم  فقط کرامپ عضلانی دارد

 

فصل ششم: صاعقه
1- صاعقه
2- تخمین فاصله صاعقه
3- نحوه ی انتقال صاعقه
4- پیشگیری از برخورد صاعقه
5- آسیب ها و صدمات ناشی از صاعقه:
5-1- جریان مستقیم و خیلی کوتاه
5-2- جریان طولانی تر
5-3- آسیب های ناشی از اصابت مستقیم و غیر مستقیم
6- علایم صاعقه زدگی
7- اقدامات امدادی در مواجهه با فرد آسیب دیده

 

فصل هفتم: تغذیه در کوهنوردی
1- تغذیه در کوهستان
2- ویژگی های غذای کوه و مراحل تغذیه
3- محاسبه کالری مورد نیاز و رژیم غذایی مناسب
4- ویتامینها و املاح در کوهستان
5- تامین آب در کوهستان

 

فصل هشتم: کیف های کمک های اولیه:
1- وظایف امدادگر
2- سطح بندی کیف(جعبه) کمک های اولیه:
2-1- اقلام مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه امدادگر تیم
2-2- اقلام مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه شخصی یک کوهنورد
2-3- لوازم بقا و تجهیزات پایه (the ten essentials)
2-4- تجهیزات جهت پناهگاه ها

 

Refences


0 46