دوره غارپیمایی

هزینه دوره: 900.000 ریال

مدت دوره: 2 روز

ظرفیت: 12 نفر

پیش نیاز: ندارد


 

دریافت فایل


عنوان مطالب

 

 • مقدمه
 • تاریخچه غارنوردی در ایران
 • چرا مناطق کارستی و غار ها اهمیت دارند
 • غار چیست
 • تقسیم فضای غار
 • انواع غارها
 • طبقه بندی غارها بر اساس جنس و فرایند شکل گیری
 • نحوه تشکیل غارهای آهکی
 • تزئینات داخلی غارها
 • حفاظت از تزئینات غارها و ترمیم تزئینات
 • اصطلاحات فضای داخل غار
 • موجودات زیر زمینی و اکولوژی حیات در زیر زمین
 • دما و رطوبت
 • ترکیب هوای داخل غارها
 • پوشاک و تجهیزات غارپیمایی
 • اهمیت محاسبه نور و زمان
 • پیمایش و اصول راهپیمایی غار
 • غواصی غار
 • حالت های عبور از دهلیز ها به زبان تصویر
 • عبور از تنوره ها
 • استراحت های مقطعی و شب مانی در غار
 • نگهداری وسایل در برابر رطوبت
 • تغذیه در غار
 • عکاسی در غار
 • بهداشت در غار
 • نحوه مواجهه با زباله ها در برنامه های غارنوردی
 • غارنوردی مسئولانه
 • نقشه برداری و مستند سازی غارها
 • معرفی چند غار در ایران
 • سرپرستی و هدایت گروه
 • شرح وظایف افراد
 • اطلاعات تکمیلی
 • منابع

0 26