کارآموزی سنگ نوردی

هزینه دوره: 1.400.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 8 نفر

پیش نیاز: (کارآموزی کوهپیمایی)


دریافت فایل


روز شمار آموزش

 

روز اول

 • ابزارشناسی (آشنایی با وسایل صعود)
 • آموزش گره ها
 • نقش گیره ها و تمرین
 • قواعد سنگنوردی
 • تمرینات بر روی پاها و دست ها

روز دوم

 • انواع تلاش دو طرفه
 • کارگاه ها
 • حمایت ها
 • فرود های طبیعی و مصنوعی
 • صعود

روز سوم

 • فرودهای طبیعی و مصنوعی
 • آشنایی با صعودکُرده ای و درجه بندی صعودها
 • دروس تئوری

 


0 32