کارآموزی برف و یخ

هزینه دوره: 1.400.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 8 نفر

پیش نیاز: (کارآموزی کوهپیمایی)


دریافت فایل


روزشمار

روز اول

 روش های حمل کلنگ

تعاریف و اصطلاحات کوهستان

ایمنی محل کلاس

ابزار شناسی

پوشاک

کلنگ

کرامپون

پیچ یخ

باطوم

بیل برف

طناب

انواع طناب از نظر نوع کاربری

حفاظت از طناب

روشهای جمع کردن طناب

نوار یا تسمه

کارابین

صندلی

هشت فرود

ابزار های ویژه حمایت

چند اصطلاح

گرم کردن بدن

قواعد حرکت در برف

حرکت بدون ابزار در شیب های برفی

ترمز در سقوط ناگهانی بدون کمک کلنگ

روش توصیه شده برای صعود از شیب هایی با برف سفت

پایین آمدن با کلنگ

سخمه

برف کوبی

 

روز دوم

 سکوی استقرار

کندن جای پا

ترمز با کلنگ در سقوطهای ناگهانی

گره ها

 

روز سوم

گارگاه قارچ برفی

کارگاه فرود روی بلوک برفی

روش های فرود در برف

ققل هشت

خودحمایت در فرود

کارگاه افقی

انواع حمایت

گزاره ها و فرامین قراردادی

کرده و صعود کرده ای


0 29