دوره آبشار یخی

هزینه دوره: 1.500.000 ریال

مدت دوره: 3 روز

ظرفیت: 5 نفر

پیش نیاز: (پیشرفته برف و یخ)


دریافت فایل


فصل : (نظری)
آشنایی با ابزارهای یخ نوردی.

1 – کرامپون و کاربرد و مشخصات فنی.

2 – تبر یخ.

3 – تعمییر و نگهداری

4 – متعلقات

5 – پیچ یخ وتعمییر و نگهداری

6 – کفش یخنوردی

7 هارنس

8- طناب

9 – کارابین

11 – ابزارهای حمایتی در یخنوردی دو طنابه و تک طنابه

11 نگه دارنده ابزار ( گری تولز)

12- کیف و متعلقات

13 – تسمه شوک گیر. کوییکها

14 – کلاه کاسکت و محافظ چشم

15 – مولتی هوک

16 – توربین پیچ گردان

17 – هند هوک (قلاب یخ)

18 – پوشاک تخصصی یخ نوردی
کاپشن- شلوار- گتر- دستکش- زانوبند.

19 – شابلون ابالاکف

20 – اشنایی با ساختار یخ

21 – تاثیرات دما بر مقاومت یخ

22 – اشکال مختلف یخ.

1 – حبابی 2- شکری 3- خشک

23 – کارگاهای در یخنوردی

24 – درجه بندی آبشاریخی

25 – درجه بندی مسیرهای میکس

26 – تمرینات جانبی و کششی

27 – معرفی تجهیزات درای تولینگ

 

 

روز اول: ( فصل عملی)
آموزش تکنیکهای مقدماتی یا کلاسیک.

 1 – نرمش و گرم کردن

2 – نحوه گام برداری با کراپون در شیب کم

3 – تراورس در شیب کم بدون ابزار

4 – تراورس در شیب کم با ابزار:

الف: ترکیبی.          ب: ضربدری.

5 – تعویض دستها در تراورس.

6 – نحوه دست گرفتن تبر و تکنیکهای زدن ضربه با کمک لنیارد و تسمه حمایت

7 – تکنیکهای ضربه زدن و خارج کردن تیغه و حمایل ابزار

8 – استراحتها بر روی ابزار

9 – برقراری روی یخ.(قانون نقطه ثقل)

11 – پوزیشنهای صعود :

الف : صعود نردبانی.       ب: صعود ضربدری.

 

روز دوم: ( فصل عملی)

 1 – صعود با روش قرقره.

2 – اموزش نحوه نصب میانی با پیچ یخ:

الف: زوایا.

ب: ملاحظات ایمنی.(مکان یابی)

نصب میانی ترکیبی-  ابتکاری.

3 – اموزش کارگاههای مختلف : (دینامیک – استاتیک)

الف: قوانین .

ب: شکلها. *دوپیچ. *سه پیچ.

4 – نکات ایمنی در برقراری کارگاه های قرقره.

5 -روشهای فرود :

الف) پیچ برگشت پذیر. دو روش.

ب)  آبالاکف. ( عمودی- افقی )

*مزایا نسبت به هم.

*ملاحظات ایمنی.

 

روز سوم: ( فصل عملی)
انجام تکنیکهای صعود با تبر

 1- حمایت وصعود سر طنابی حداکثر شیب90

2 – انجام صعود کرده ایی در صورت بودن شرایط***

***-  ( یعنی اینکه مسیر یخی دارای استحکام و طول مناسب برای پذیرش دو نفر صعود کننده را دارا باشد. )

در صورت امکان داشتن زمان “صعود با تک تبر نیز تمرین گردد.


0 44