سوابق:

سالن سنگ نوردی استقلال کرج -مربی سنگ نوردی 1381
فدراسیون کوهنوردی -مسئول بخش بانوان کمیته کوهنوردی 1387
هیات کوهنوردی استان تهران -مربی کوهنوردی و یخ نوردی 1383-تاکنون
شهرداری تهران – مربی کوهنوردی و یخ نوردی 1390

مدارک:
مربیگری دربه2 کوهپیمایی
مربیگری درجه3 یخ نوردی
کارورزی – سنگ نوردی طبیعت و سالن از فدراسیون کوهنوردی
دوره ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی و ورزشی
پزشکی کوهستان از فدراسیون کوهنوردی
عضو تیم ملی کوهنوردی
حکم قهرمانی کشور
احکام صعود به قلل برون مرزی

توانمندی ها:
-آموزش پیلاتس به صورا آزاد
-برگزاری کلاس های آموزشیب کوهنوردی (تئوری و عملی) برای دانشگاها، باشگاه های ورزشی، ارگانها و گروه های کوهنوردی
-آموزش سنگنوردی در طبیعت و سالن
-برپایی تورهای گردشگری و ورزش همگانی
-آموزش اصول صعود و فرود و نکات ایمنی

0 38