نیره خادمی

 

مربیگری صعودهای ورزشی سال ۸۴

مربی سالن استقلال

مربی شیرودی

مربی دانشگاه شریف

مربی دانشگاه امیرکبیر

مربی دانشگاه علوم پزشکی ایران

‌ داوری صعودهای ورزشی سال ۸۹

داور مسابقات آسیایی تهران و چندین مسابقه سنگنوردی قهرمانی کشور

داور یخنوردی سال ۹۶

کارآموزی مقدماتی در اهواز . زاهدان.شاهرود. تهران.کرج.قزوین.

برگزاری کارآموزی پیشرفته در تهران

مربی سنگنوردی مهدکودک مسافرکوچولو

مربی سنگنوردی خانه بازی لب خندون

مربی سنگنوردی خانه بازی میشا

مربی سنگنوردی مهد کودک ایران زمین

مربی سنگنوردی باشگاه انقلاب تهران

مربی سنگنوردی باشگاه انقلاب کرج

مربی سنگنوردی جیم جیم

0 57