1        آغاز کوهنوردی و  ثبت نام در باشگاه کاهار    1379

2        شرکت در اردوی تیم ملی برودپیک    1386

3        شرکت در اردوی تیم ملی  نان 1389

4        شرکت در اردوی تیم استان البرز مومهیل سار 1390

5        شرکت در اردوی تیم استان البرز موستاق آتا 1394

6        صعود قله مومهیل سار تیم پیشرو 6450 متر            1391

7        صعود قله موستاق آتا  1395

8        مربی گری درجه 3 سنگنوردی پلخواب        1391

9        مربی گری درجه 2 سنگنوردی پلخواب        1394

10      مربیگری درجه 3 یخ و برف سبلان    1394

11      صعود دیواره علم کوه فرانسوی ها      1386

12      صعود دیواره علم کوه کلاهک 52      1390

13      صعود دیواره علم کوه کلاهک 52      1392

14      صعود دیواره علم کوه  هاری رست     1393

15      صعود گرده آلمان ها   1390

16      صعود زمستانه زردکوه بختیاری         1389

17      اولین صعود زمستانه میل فرنگی  یزد 1395

18      صعود زمستانه هزاربند           1388

19      اولین صعود زمستانه ناز از مسیر  دروان         1387

20      خط الراس دماوند به علم کوه  1388

21      خط الراس کندوان به علم کوه 1390

22      فرود دره مرده شور سمنان     1393

23      فرود دره اندرس یک روزه      1390

24      گشایش مسیر یاد یاران پلخواب        1390

 

0 23