فرحناز نریمانی

متولد سال 1348 در کرج

از سال 1370 دوشادوش همسر ریاست هیات مدیره به عنوان اولین عضو بانوی گروه کوهنوردی کاهار، دربرنامه های صعود قلل مختلف، صعود های زمستانه، پیمایش غارها و حتی در شناسایی و کشف غارهای گروه کوهنوردی کاهار شرکت داشته است.

سوابق ورزشی

1-صعود قلل :

دشته – بیجی کوه – موبد – دوبرار – لیک – پیله – کاهار – ناز(کاهاربزرگ)  – شاه البرز – فراخ – هفت خوان – آلگور _ الیمستان – درفک – جارو – سی چال – کلون بستک – کلاش ویا – قله نور در منطقه سهند

2-پیمایش غارها :

میدانک – یخ مراد – کهک – میو – هملون کوچک و بزرگ – گل زرد – رود افشان – دانیال – بورنیک – کتله خور – قوری قلعه – علیصدر – غار سعادت – سیادر – چاه غار عرفان – غارلودر – غار هوتو

3-شرکت در کشف و شناسایی غارها :

درمنطقه جاده چالوس روستاهای ورزن و نشترود و منطقه سیادر مسیر قله ناز غار سیادر و  چاه  عرفان و منطقه جاده روستای دروان بین روستای نوجان و آتشگاه و منطقه ارنگه بزرگ غار لودر

4-صعودهای زمستانه به قلل :

دشته – پیله – سیادر – کاهار

5-شرکت در برنامه های محیط زیست و پاک سازی طبیعت در چندین مرحله

 

0 45