برون مرزی:

1.اکتشاف غار چوکور پینار ترکیه (1200 متر عمق)  همراه با تیم ترکیه، آلمان و لبنان    سال 1392

2.اکتشاف غار منطقه هوهرگل اتریش (گروبرن 780 متر عمق، گام اشتاین 680 متر عمقو …)  همراه با تیم لهستان و آلمان  سال 1393

3.ماترهورن سویس    همراه با تیم اسپانیایی و پرتغالی (تا ارتفاع 3900 متری)   سال 1394

 

صعودهای زمستانه داخلی:

دماوند – ناز – کاهار – توچال- سرکچال – الوند – شیرکوه –کرکس – شاه البرز – آزادکوه- درفک  و …    سال های 1381 تا 1394

 

قلل داخلی:

دماوند – علم – سبلان – درفک – کهار ناز – خلنه نو – آزادکوه – تفتان – شاه البرز – شیرکوه – قاچ مستان – سن بران –  …     از مسیرهای مختلف   سال های 1381 تا 1394

خط ارس ( کلونبستک به آزادکوه – مرکزی دنا- اشترانکوه و …)   سال های 1384 تا 1394

 

سوابق اجرایی:

1.مدرس تقشه خوانی و کار با قطب نما   سال 1391

2.مدرس کار با GPS سال 1394

3.مربی غارنوردی  سال 1393

4.غارهای (پراو – سم – قلایچی – دزک و …    اردوهای برون مرزی غارنوردی  سال های 1390 تا 1394

5.سرپرستی ( غار پراو و دزک و سم – دماوند – علم – سبلان – کویر بیارجمند به دامغان و …)   سال های 1384 تا 1391

6.پیمایش کویر ریگجن (150 کیلومتر ) – بیارجمند دامغان (105 کیلومتر) – ورزنه (52 کیلومتر) – کلوت ها (50 کیلومتر) و …    عبور از طول دشت کویر در مدت 5 روز   سال های 1384 تا 1391

0 32