سیدعبدالحسین صالحی؛

متولد 1361 تهران

 

تحصیلات و سوابق علمی

کارشناس تربیت بدنی

مربیگری درجه 3 سنگنوردی طبیعی، یخ وبرف، اسکی کوهستان و آمادگی جسمانی

راهنمای طبیعت گرد و راهنمای کوهستان

 

سوابق اجرائی:

صعود زمستانه قله های دماوند، زرد کوه ،دنا ، سبلان ، الوند ، خلنو ، کاهار ، توچال به وسیله تکنیکهای اسکی کوهستان

ساخت مستند اسکی بر روی دماوند

صعود دیواره های علم کوه، بیستون، یافته، لجور، پل خواب، شاه دژ و سنگ سوری

صعود و فرود از یخچالهای شمالی و غربی سبلان با اسکی

شرکت در تمامی اردوهای انتخابی و تدارکاتی تیم ملی هیمالیا نوردی  از سال 1383

صعود قله اسپانتیک، 7027 متر         1383                به همراه تیم ملی کوهنوردی

برودپیک، تا ارتفاع 7200 متر           1386                به همراه تیم ملی کوهنوردی

صعود قله موستاق آتا 7546 متر با اسکی به صورت انفرادی و ساخت مستند اسکی در هیمالیا   1390

صعود و فرود با اسکی به قله علم کوه

دائولاگیری، تا ارتفاع 7300 متر (تصویربردار)  1389   بهمراه تیم ملی کوهنوردی

صعود و فرود سرعتی قله دماوند؛ 7 ساعت و نیم، 1389 بهمراه مربیان اسکی کوهستان فرانسوی

صعود قله ماناسلو با اسکی 8163متر و فرود با اسکی از کمپ 3 و ساخت مستند اسکی بر ماناسلو                       1391

شرکت در دوره مربیگری بین المللی اسکی کوهستان (چین) و همچنین ساخت فیلم آموزشی اسکی کوهستان   1393

شرکت در مسابقات اسکای رانینگ تورنومنت بین المللی ارمنستان و کسب مدال نقره                                1392

شرکت در دو دوره مسابقات انفرادی اسکی کوهستان جام آسیا و کسب مقام ششم                    93 – 1392

کسب سهمیه نخستین حضور در مسابقات اسکی کوهستان قهرمانی جهان (سویس- 1393)

کسب مقام نخست مسابقات اسکی کوهستان کشوری  1390

کسب مقام سوم مسابقات اسکی کوهستان کشوری    1393

ساخت مستند آموزشی جستجو و نجات در سنگ نوردی ، برف و یخ ، رودخانه و آبهای خروشان.

0 37