متولد 1344 و بیش از 30 سال سابقه فعالیت در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کرج

 

صعودهای برون مرزی:

1.قله لنین 7135 متر که اولین صعود مستقل هیئت کوهنوردی کرج به حساب می آید.

2.گرجنسکایا 7105 متر بصورت انفرادی و 6 روزه قله صعود شد.

3.خانتانگری 7000 متر بصورت انفرادی و 6 روزه قله صعود شد.

4.کمونیست 7500 متر که بصورت انفرادی تلاش گردید.

 

سمت ها:

1.بیش از 8سال مسئول هیمالیا نوردی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان البرز که در این سال ها نفرات زیاد و تیم های مختلفی به هیمالیا اعزام گردید.

2.مسئول باشگاه کوهنوردی کاهار

3.مسئول سازمان جستجو و نجات ارتفاعات ایران در استان البرز

4.از اعضای تیم امداد و نجات کوهستان هلال احمر بیش از 25 سال

 

دوره های آموزشی گذرانده شده:

1.مربیگری جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

  1. مربیگری جستجو و نجات توسط مدرسان آمریکایی در ایران در غالب سازمان جستجو و نجات ارتفاعات ایران

 

دیگر فعالیت ها:

1.جمع آوری گزارش کشف غارهای متعدد گروه کاهار وگزارش غارهای بزرگ دنیا و تبدیل آن به کتاب

  1. بیش از 50 لوح تقدیر از فدراسیون کوهنوردی ، هیئت های کوه نوردی ، هلال احمر و دیگر ارگان های مختلف
  2. پیمایش دماوند به علم کوه در 10 روز
  3. صعود های زمستانه دماوند
  4. موسس گروه کوه نوردی کاهار در سال 71
  5. موسس باشگاه کوه نوردی کاهار در سال 90

 

0 126