مسیر صعود بر خلاف جهت رودخانه از روستای اویزر به سمت چپ شروع می شود. بعد از پشت سر گذاشتن مسیرهای سنگی که به خاطر حجم آب در فصل بهار عبور را مشکل می کند پس ازیک و نیم ساعت به امامزاده بی بی زبیده در سمت راست رودخانه می رسیم . در ادامه راه از قسمت بالای رودخانه از راه مالرو ادامه می یابد و پس از رسیدن به گردنه اول به سمت راست می پیچیم. ۲ ساعت بعد به گردنه خرگوش می رسیم . مسیر از گردنه خرگوش توسط یال جنوبی و با شیب ملایم تا قله کشیده شده اس. زمان لازم برای صعود از گردنه تا قله ۲ ساعت است


خصوصیات

دشواری مسیر: متوسط

بهترین فصل: تمام فصول

شهر مبداء: کرج

مدت زمان پیمایش: 1 روز

طول مسیر (متر): 8,200

امداد: هلال احمر (امداد کوهستان) 112


دریافت فایل

0 7