مسیر صعود بعد از پشت سر گذاشتن یال خاکی ورسیدن به سنگ اول به سمت چپ {به سمت غرب} و بعد از حدودا ۲۰ دقیقه مسیر به سمت شرق و ادامه به سمت بالا و عبوراز شکافی که با سیم بکسل مهارشده است ادامه پیدا میکند و ۲۰ دقیقه بعد از عبور از شکاف به بالای خط الراس رسیدیم . آثار به جا مانده از گذشته ای دور، که معروف به دژ می‌باشد ، نشان خوبی از شروع خط الراس است. خط الراس به سمت شرق ادامه پیدا می کند و انتهای سنگی آن با شیبی نسبتا تند به رودخانه روستای سی جان منتهی میگردد. هر ۳ تیم همزمان باهم به بالای خط الرس رسید و با فاصله معین شروع به صعود کردیم


خصوصیات

دشواری مسیر: سخت

بهترین فصل: تمام فصول

شهر مبداء: کرج

مدت زمان پیمایش: 1 روز

طول مسیر (متر): 5,900

امداد: هلال احمر (امداد کوهستان) 112

 دریافت فایل

0 5