کاهار


خصوصیات

دشواری مسیر: متوسط

بهترین فصل: اوایل بهار تا اواخر پاییز

شهر مبداء: کرج

مدت زمان پیمایش: 2 روز

طول مسیر (متر): 7,700

امداد: مرکز درمان آسارا و هلال احمر دوآب

 

 دریافت فایل

0 21