با قرار قبلی در ساعت 14:00 از گوهردشت با خودروی شخصی آقای حقیقی به سمت جاده چالوس حرکت کردیم و در ساعت 15:30 به روستای زیبای از روستای سپه‌سالار و از مسیر جنوب شرقی به سمت گوسفندسرای گردنه خرگوش به راه افتادیم. پس از عبور از مقابل امامزاده ابراهیم و سپس باغ‌های روستا در مسیر مال‌رویی که به سمت گوسفند سرا می رودقرار می گیریم و بعد از یک ساعت کوهپیمایی به مزرعه ای زیبا که در یک دره قرار دارد می رسیم، پس از عبور از کنار مزرعه به مسیر خود ادامه داده و پس از حدود 3 ساعت کوه نوردی به گوسفندسرا می رسیم. (گفتنی است به دلیل وجود حشرات موزی در محل گوسفندسرا بهتر است در صورت تعویض لباس آن‌ها را در محیط پهن نکنید و هنگام پوشدین دوباره لباس‌ها آن‌ها را حتما بتکانید و درزهای چادر را هم هنگام خواب حتما ببندید). صبح به سمت شمال و قله حرکت کردیم لازم به ذکر است که قله هفت خوان تا 200 متری قله قابل رویت نمی باشد ولی از گوسفند سرا قله های کرچان در شمال شرق و کلاش‌ویا در شمال‌شمال‌شرق قابل مشاهده است. پس از 2‌ ساعت کوهپیمایی بر روی خط الراس منتهی به قله قرار می گیریدکه قله در انتهای شمالی خط الراس قرار داشت در بین مسیر چند قله فرعی وجود داشت که قله ها را با تراورس کردن یکی بعد از دیگری پشت سر می گذارید که در شمال غربی خط الراس قله های ونتار، کهار و ناز خودنمایی می کند. پس از 4 ساعت کوه پیمایی به پای شیب بسیار تندی می رسیم که به تعبیری می توان گفت که خوان آخر قله هفت خوان است زپس از بالا رفتن از شیب و پشت سر گذاشتن چند تپه کوچک بر فراز قله هفت خوان می ایستید


خصوصیات

دشواری مسیر: متوسط

بهترین فصل: اویل بهار تا اواخر پاییز

شهر مبداء: آسارا

مدت زمان پیمایش: 2 روز

طول مسیر (متر): 21,400

امداد: مرکز امداد آسارا

 دریافت فایل

0 24