ریاست هیات مدیره

کامیاب نریمانی (هوشمند)

باشگاه کوهنوردی

کاهار

 

مدیر عامل

خسرو جمشیدی

 

هیات مدیره

علی صالح پور

هیات مدیره

آرش صالحی

 

هیات مدیره

حسام الدین داوودی نژاد

 

پیشکسوت

مظفر جمشیدی

پیشکسوت

حاج ماشااله نریمانی

 

پیشکسوت

فرحناز نریمانی

 

مربی اسکی کوهستان

حسین صالحی

مربی سنگ نوردی

محمد جلوخانی

 

مربی کوهپیمایی

مهدی سهیل فرید

 

مربی صعودهای ورزشی

امین سرحدی

مربی غارنوردی

حسین بویینی

 

مربی یخ و برف

فرهاد عزیزی مقدم

 

مربی کوهپیمایی و یخ نوردی بانوان

پروین ایمانی

مربی صعودهای ورزشی بانوان

نیره خادمی